Drs. P.J. (Peter) Verheij

Drs. P.J. (Peter) Verheij

Functie
zelfstandig adviseur en interim-professional publieke sector

Drs. Peter Verheij was van 2010 tot 1 juli 2021 wethouder in de gemeente Alblasserdam. En van 2014 tot 2021 was hij ook lid van het regiobestuur van de Drechtsteden.
Openbaar bestuur en openbare financiën vormen de rode draad door zijn loopbaan. Peter is van professie accountant, was al als jongere betrokken bij de (jeugd)gemeenteraad en was voor zijn wethouderschap werkzaam bij het ministerie van Financiën.

Bij zowel de gemeente als in de regio Drechtsteden had hij de portefeuille Financiën. In de gemeente behartigde hij ook de portefeuilles economie, openbare ruimte, werk en inkomen en een aantal grote (woningbouw)projecten. Vanaf 2014 tot 1 juli 2019 was hij vicevoorzitter van de VNG-commissie Financiën. Verheij is daarin de achterliggende jaren onder andere nauw betrokken geweest bij de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Vanuit de regio Drechtsteden werkte hij onder ander mee aan de proeftuin Maak verschil. In 2020 rondde hij zijn masterthesis ‘Beelden over succesvol wethouderschap’ af aan de Universiteit Utrecht (Executive Master Bestuur en beleid voor professionals).

Peter laat zich graag inspireren door wetenschappelijke inzichten en wil die verbinden aan de creativiteit en de praktijk van het besturen. Vanuit de praktijk van besturen denkt hij graag mee over concepten van goed bestuur en gezonde financiële verhoudingen. Hij werkte eerder mee aan de bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden over ‘anders formeren’ waarin onder andere de Alblasserdamse praktijk ‘samen-doen’ is opgetekend. Verder schreef hij een essay in Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?.

Nevenfuncties

  • Docent Nyenrode Business Universiteit
  • Lid adviesraad Zicht (kwartaaluitgave Wetenschappelijk Instituut SGP)

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Peter Verheij heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:
Datum Titel publicatie
mei 2021 Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.
maart 2021 Adviesrapport Rust, reinheid, regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen.
januari 2021 Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona.
mei 2020 Briefadvies Opcenten Motorrijtuigenbelasting.
december 2019 Briefadvies Herziening uitkeringsstelsel
september 2019 Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds
augustus 2019 Briefadvies wetsvoorstel Wet inburgering 2021

Selectie overige publicaties en activiteiten