Drs. P. (Peter) Verheij

Drs. P. (Peter) Verheij

Functie
Wethouder
Werkt bij
Gemeente Alblasserdam

Drs. Peter Verheij is sinds 2010 wethouder in de gemeente Alblasserdam. Sinds 2014 is hij ook lid van het regiobestuur van de Drechtsteden.
Openbaar bestuur en openbare financiën vormen de rode draad door zijn loopbaan. Peter is van professie accountant, was al als jongere betrokken bij de (jeugd)gemeenteraad en was voor zijn wethouderschap werkzaam bij het ministerie van Financiën.

Bij zowel de gemeente als in de regio Drechtsteden heeft hij de portefeuille Financiën. In de gemeente behartigt hij ook de portefeuilles economie, openbare ruimte, werk en inkomen en een aantal grote (woningbouw)projecten. Vanaf 2014 tot 1 juli 2019 was hij vicevoorzitter van de VNG-commissie Financiën. Verheij is daarin de achterliggende jaren onder andere nauw betrokken geweest bij de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Vanuit de regio Drechtsteden werkte hij onder ander mee aan de proeftuin Maak verschil.

Peter laat zich graag inspireren door wetenschappelijke inzichten en wil die verbinden aan de creativiteit en de praktijk van het besturen. Vanuit de praktijk van besturen denkt hij graag mee over concepten van goed bestuur en gezonde financiële verhoudingen. Hij werkte eerder mee aan de bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden over ‘anders formeren’ waarin onder andere de Alblasserdamse praktijk ‘samen-doen’ is opgetekend. Verder schreef hij een essay in Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?.

Nevenfuncties

  • Lid Drechtstedenbestuur
  • Lid Dagelijks bestuur Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
  • Voorzitter auditcommissie Dienst Gezondheid en Jeugd
  • Docent Nyenrode Business Universiteit
  • Lid Raad van Toezicht Wartburg College Rotterdam
  • Lid adviesraad Zicht (kwartaaluitgave Wetenschappelijk Instituut SGP)
  • Fractieadviseur SGP Zuid Holland

Recente publicaties en activiteiten

Betrokken bij:
 Publicatie

Weblog