Esmah Lahlah geïnstalleerd als raadslid bij de ROB

Wethouder van Tilburg

Dr. Esmah Lahlah studeerde kinder- en jeugdpsychologie aan Tilburg University. Hierna promoveerde zij aan de INTERVICT - International Victimology Institute Tilburg met het proefschrift ‘Invisible victims? Ethnic differences in the risk of juvenile violent delinquency of Dutch and Moroccan-Dutch adolescent boys’.

Esmah begon haar loopbaan bij Stichting de Twern in Tilburg. Hierna was zij hogeschooldocent/onderzoeker op de Avans Hogeschool in Breda, lector ‘Integrale aanpak kindermishandeling’ op de Hanzehogeschool Groningen en universitair docent/opleidingsdirecteur van de master ‘Victimology and Criminal Justice’ van Tilburg University. Sinds 1 april 2021 is zij lid van de Onderwijsraad.

In 2018 werd Esmah wethouder van Tilburg. In haar huidige portefeuille heeft zij Werk en Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke participatie, Bestaanszekerheid, Jeugd en Kansengelijkheid, Sociale basis, Onderwijs en Kinderopvang, Taal en laaggeletterdheid en Emancipatie, Diversiteit en Inclusie. Daarbij is zij locoburgemeester en wijkwethouder van Tilburg West. In 2022 werd Esmah door Binnenlands Bestuur verkozen tot ‘Beste Lokale Bestuurder van 2021’.

Esmah Lahlah is met ingang van 1 oktober 2023 benoemd tot raadslid van de ROB. De Raad voor het Openbaar Bestuur is zeer verheugd met de komst van Esmah en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.