Drs. M.M.S. (Michael) Mekel

Drs. M.M.S. (Michael) Mekel

Functie
Coördinerend adviseur
Telefoonnummer
+316 11 79 43 92
E-mailadres
Michael.Mekel@raadopenbaarbestuur.nl

Michael Mekel (1968) studeerde rechten in combinatie met bestuurskunde en politicologie. Hij houdt zich bij de Raad voor het Openbaar Bestuur met verschillende onderwerpen bezig.

Michael is voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland en plaatsvervangend bestuurder bij de Randstedelijke Rekenkamer.

In het verleden was Michael werkzaam voor de Nationale ombudsman en was hij voorzitter van de rekenkamercommissies van Haarlemmermeer en Westland. Ook was hij staflid bij de Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië, rapporteur bij de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid en Moduleleider Democratie & Rechtsstaat bij het Ambtelijke Professionaliteit Programma van de Algemene Bestuursdienst.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Michael Mekel heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
maart 2022 Adviesrapport Van crisis naar opgave. Over de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland
juni 2021 Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen vanr regio's
mei 2021 Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking
november 2020 Adviesrapport Goede ondersteuning, sterke democratie. Over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen
maart 2020 Adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving
maart 2018 Adviesrapport Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordiger
juni 2017 Essay Tussen 2009 en 2017: beschouwing acht jaar Raad voor het Openbaar Bestuur
juni 2017 Adviesrapport Zorg voor samenhangende zorg. Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd

Selectie overige publicaties en activiteiten

​​​​​​

Artikel

De rechtsstaat in tijden van crisis, in: Burgemeester 95, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, jaargang 25, mei 2020.

De rechtsstaat in tijden van crisis, in: Tijdschrift voor klachtrecht, Aflevering 2, 2020.

Nederland Commissieland: over de aanhoudende bestuurlijke populariteit van adviescommissies, samen met C.F. van den Berg, Montesquieu Instituut, februari 2020.
Blog

Wonen in het Huis van Thorbecke, september 2022

Regionale politiek: wie krijgt wat, wanneer en op welke manier?, juni 2021