Drs. M.M.S. (Michael) Mekel

Drs. M.M.S. (Michael) Mekel

Functie
Coördinerend adviseur
Telefoonnummer
+316 11 79 43 92
E-mailadres
Michael.Mekel@raadopenbaarbestuur.nl

Michael Mekel (1968) studeerde rechten in combinatie met bestuurskunde en politicologie. Hij houdt zich bij de Raad voor het Openbaar Bestuur met verschillende onderwerpen bezig.

Michael is voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland en plaatsvervangend bestuurder bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarnaast is hij rapporteur bij de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid.
In het verleden was Michael werkzaam voor de Nationale ombudsman en was hij voorzitter van de rekenkamercommissies van Haarlemmermeer en Westland. Ook was hij Moduleleider Democratie & Rechtsstaat bij het Ambtelijke Professionaliteit Programma van de Algemene Bestuursdienst.

Recente publicaties en activiteiten

Weblog:

Eerder
Zie Medewerkers in 2018

Lopend adviestraject

Advies over de rechtsstaat