Maak in de transities ruimte om te leren!

Transities, zoals de energietransitie, vragen om goede wetgeving. Maak wetten en regels voor de lange termijn. Maak ruimte voor leren, evalueren en experimenteren. Durf bestaande systemen ter discussie te stellen. Zo is er bij de uitvoering meer ruimte om snel te reageren op al het nieuwe en onzekere dat in transities nu eenmaal gebeurt. Dat zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het advies Vallen, opstaan en weer doorgaan. Ruimte voor leren in transities. Directeur-generaal Michel Heijdra van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het vandaag namens de minister in ontvangst genomen.

Transities zijn de weg van de lange adem, en kennen veel onzekerheid en risico’s. De weg vooruit is vol uitdagingen en dat betekent dat je niet zonder een lerende aanpak kunt. In dit advies zoekt de Raad op verzoek van de minister voor Economische Zaken en Klimaat het antwoord op de vraag wat er voor de overheid nodig is om te leren in transities.

De Raad beantwoordt de vraag aan de hand van beginselen van goed openbaar bestuur: rechtsstaat, democratie en bestuurlijk vermogen. Bij transities gebeuren dingen onbedoeld, dus is het de kunst om ruimte voor leren te creëren en dat stelt eisen aan het openbaar bestuur. Ruimte om fouten te maken, te proberen en te leren: vallen, opstaan en weer doorgaan.

Directeur-generaal Michel Heijdra ontvangt advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan' van raadslid Peter Verheij

Directeur-generaal Michel Heijdra van Economische Zaken en Klimaat ontvangt het advies uit handen van Peter Verheij, raadslid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.