Dr. B.W.A. (Bart) Leurs

Dr. B.W.A. (Bart) Leurs

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 13 39 88 17
E-mailadres
Bart.Leurs@raadopenbaarbestuur.nl

Bart Leurs (1979) is senior-adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het werkgebied van Bart betreft de financiële verhoudingen, waaronder de verdeling van het provincie- en gemeentefonds. Verder bereidt hij de advisering voor over allerlei bekostigingsvraagstukken in het sociaal domein, zoals de bijstand, inburgering en onderwijsachterstandenbeleid. Ook is hij betrokken geweest bij het adviestraject over de invloed van digitalisering op de werking van de democratie.

In zijn advisering richt Bart zich op het overbruggen van de leefwereld van echte mensen en gebieden met problemen, naar de systeemwereld van beleidsplannen en modellen. De wisselwerking tussen de bestuurlijke en financiële verhoudingen is daarbij het vertrekpunt.

In 2007 is hij gepromoveerd in de theoretische natuurkunde op complexe, sterk wisselwerkende systemen. Daarna heeft hij bij een adviesbureau gewerkt, waar hij betrokken was bij onderzoeken op het gebied van provincie- en gemeentefonds. In 2015 heeft hij de overstap naar de ROB gemaakt.

Naast zijn werk bij de ROB is Bart deeltijdondernemer in de wijneducatie. Bart is gehuwd en is vader van twee kinderen.

ROB-publicaties

Bart Leurs heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
oktober 2021 Briefadvies Hervderdeling gemeentefonds
juni 2021 Adviesrapport Toepassing normeringssystematiek
maart 2021 Adviesrapport Rust, reinheid, regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen
juni 2020 Essaybundel Samenwerken, samen betalen?
september 2019 Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds
augustus 2019 Briefadvies Wetsvoorstel Wet inburgering 2021
mei 2019 Adviesrapport Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk
januari 2019

Briefadvies Onderzoeksmethode verdeelmodellen sociaal domein in het gemeentefonds

september 2018 Essaybundel Verduurzaming, en nu de kosten nog
juni 2018

Briefadvies Verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2019

juni 2018

Briefadvies Financieringssystematiek bijstand

Selectie overige publicaties en activiteiten

Blog Banden plakken of écht koersen?, april 2021
Komt een gemeente bij de dokter, juni 2020
Overig  Dag van de Financiële Verhoudingen, april 2022
Dag van de Financiële Verhoudingen, april 2021
Dag van de Financiële Verhoudingen, oktober 2020