Dr. B.W.A. (Bart) Leurs

Dr. B.W.A. (Bart) Leurs

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 13 39 88 17
E-mailadres
Bart.Leurs@raadopenbaarbestuur.nl

Bart Leurs (1979) is senior-adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het zwaartepunt van zijn werkzaamheden ligt op het gebied van de financiële verhoudingen en bekostigingsvraagstukken. Ook is hij betrokken bij het adviestraject over de invloed van digitalisering op de werking van de democratie.
Zijn aanpak in de advisering is om eerst de onderliggende feiten te verhelderen en te ontrafelen, om op basis daarvan consistente en consequente keuzes te formuleren.

Bart schreef als ROB-adviseur onder andere adviezen over: de voorgenomen heroriëntatie op de financiële verhoudingen, verdeling van provincie- en gemeentefonds, de bekostiging van de bijstand en was betrokken bij het langjarig traject naar ervaringen van gemeenten met de decentralisaties van 2015.

In 2007 is hij gepromoveerd in de theoretische natuurkunde op complexe, sterk wisselwerkende systemen. Daarna heeft hij bij een adviesbureau gewerkt, waar hij betrokken was bij onderzoeken op het gebied van Gemeente- en Provinciefonds. In 2015 heeft hij de overstap naar de ROB gemaakt.

Naast zijn werk bij de ROB is Bart deeltijdondernemer in de wijneducatie. Bart is gehuwd en is vader van een dochter en een zoon.

Recente publicaties en activiteiten

Lopende adviestrajecten:

Eerder:

Zie Jaarverslag 2019

Zie Jaarverslag 2018