Home

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De ROB besteedt in het bijzonder aandacht aan democratie, rechtsstaat en financiële verhoudingen.

Aankomende bijeenkomsten - onder voorbehoud van de dan geldende landelijke richtlijnen als gevolg van het Coronavirus

Dag van de Financiële Verhoudingen

Samen werken, samen betalen? Op donderdag 15 oktober is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen. Deze keer is het thema de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Zoals het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s. Het wordt een heel interessante en leuke dag: de Bredase wethouder Boaz Adank verzorgt samen met Annelies Kroeskamp van BZK de inleiding, Ruben Maes is de dagvoorzitter en De Speld sluit de dag af. Kom ook!

Activiteitendata
-
Theater De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda

Symposium Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst

Op maandag 8 juni organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur een symposium over zijn advies 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst'. In deze tijd van politieke versnippering en complexe vraagstukken is besturen met akkoorden een onmisbaar instrument. Het is niet mogelijk effectief beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak zonder akkoorden te sluiten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. U bent van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen, uw ervaringen te delen en mee te discussiëren.

Activiteitendata
-
ZZIIN, Den Haag. Boven Centraal Station, Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag

Nieuws

Meer nieuws