Mr. G.A. (Gerber) van Nijendaal

Mr. G.A. (Gerber) van Nijendaal

Functie
Plaatsvervangend secretaris
Telefoonnummer
+316 11 79 43 87
E-mailadres
Gerber.Nijendaal@raadopenbaarbestuur.nl

Gerber van Nijendaal (1960) is plaatsvervangend secretaris voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij studeerde Nederlands recht in combinatie met politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkt sinds 1997 voor de Rfv en was daarvoor werkzaam voor de Raad voor de gemeentefinanciën.

Zijn voornaamste aandachtsgebied betreft de financiële en bestuurlijke verhoudingen in den brede. Het gaat om zowel de omvang als de verdeling van het provinciefonds en het gemeentefonds, maar ook om de verdeling van uiteenlopende specifieke uitkeringen, het financieel toezicht, decentrale belastingen, de toepassing van artikel 12 en dergelijke. Samen met anderen heeft hij gewerkt aan de adviezen over Bevolkingskrimp (2008), de herijking van het provinciefonds (2009), de vereenvoudiging van de verdeling van de algemene uitkering (2010) en het rapport ‘Verdelen, vertrouwen en verantwoorden’ (2011).

Recente publicaties en activiteiten

Lopende adviestrajecten:

Betrokken bij publicaties:

Weblog:

Lopend adviestraject:

Eerder
Zie Jaarverslag 2019
Zie Jaarverslag 2018