Mr. G.A. (Gerber) van Nijendaal

Mr. G.A. (Gerber) van Nijendaal

Functie
Plaatsvervangend secretaris
Telefoonnummer
+316 11 79 43 87
E-mailadres
Gerber.Nijendaal@raadopenbaarbestuur.nl

Gerber van Nijendaal (1960) is plaatsvervangend secretaris voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij studeerde Nederlands recht in combinatie met politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkt sinds 1997 voor de Raad voor de financiële verhoudingen en was daarvoor werkzaam voor de Raad voor de gemeentefinanciën.

Zijn voornaamste aandachtsgebied betreft de financiële en bestuurlijke verhoudingen in den brede. Het gaat om zowel de omvang als de verdeling van het provinciefonds en het gemeentefonds, maar ook om de verdeling van uiteenlopende specifieke uitkeringen, het financieel toezicht, decentrale belastingen en dergelijke. Samen met anderen heeft hij onder andere gewerkt aan het adviesrapport ‘Eerst de politiek dan de techniek’ (2017), ‘Beleidsvrijheid geduid’ (2019) en ‘De herziening van het uitkeringsstelsel’ (2019).

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Gerber van Nijendaal heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:
Datum Titel publicatie
september 2021 Bundel Reflecties op Rust-Reinheid-Regelmaat. Opbrengsten van de Dag van de Financiële Verhoudingen.
juni 2021 Adviesrapport Toepassing normeringssystematiek
maart 2021 Adviesrapport Rust, reinheid, regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen.
maart 2021 Tussenbericht herijking gemeentefonds
februari 2021 Briefadvies Financiële compensatie coronacrisis
januari 2021 Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord.
mei 2020 Briefadvies opcenten Motorrijtuigenbelasting
april 2020 Adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.
december 2019 Briefadvies Herziening uitkeringsstelsel
september 2019 Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds
juni 2019

Signalement Ondertussen in Den Haag. Over de invloed van decentralisaties op het functioneren van de Rijksoverheid.

april 2019

Essaybundel Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?

maart 2019

Adviesrapport Beleidsvrijheid geduid

januari 2019 Briefadvies Onderzoeksmethode verdeelmodellen sociaal domein in het gemeentefonds
september 2018 Essaybundel Verduurzaming, en nu de kosten nog
juni 2018 Briefadvies Financieringssystematiek bijstand
januari 2018

Briefadvies ICL-bijdrage Lelystad

Selectie overige publicaties en activiteiten