A.M.M. (Mariet) de Boer MSc

A.M.M. (Mariet) de Boer MSc

Functie
Stagiair
E-mailadres
mariet.boer@raadopenbaarbestuur.nl

Mariet de Boer (1994) is stagiaire bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zij heeft een bachelor Wijsbegeerte en master Management van de Publieke Sector afgerond en is nu bezig met het behalen van een mastergraad in Toegepaste Ethiek bij de Universiteit Utrecht.

Haar interesse ligt op het snijvlak van bestuur en filosofie, met thema’s zoals de democratische legitimering en verantwoording van beleid, gelijk speelveld in politieke beïnvloeding en burgerparticipatie. Voor bestuurskunde schreef zij een scriptie over hoe Tweede Kamerleden hun contact met belangenorganisaties organiseren. In de filosofie richt zij zich nu op rationaliteitsvraagstukken (zoals bounded rationality en rationality gaps) en ethiek van beleid.

Eerder was zij partijvoorzitter van Student & Starter, een lokale politieke partij in Utrecht.

Recente publicaties en activiteiten

Mariet helpt als stagiair bij de ROB mee bij het adviestraject Sturen met data, waarbij zij zich richt op de coronacrisis en data-ethiek.