A.M.M. (Mariet) de Boer MSc

A.M.M. (Mariet) de Boer MSc

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
+316 15 26 18 67
E-mailadres
mariet.boer@raadopenbaarbestuur.nl

Mariet de Boer (1994) is adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zij heeft een bachelor Wijsbegeerte (Universiteit Utrecht) en master Management van de Publieke Sector (Universiteit van Leiden) afgerond en liep in 2020 stage bij de ROB op het adviestraject 'Sturen met Data'.

Haar interesse ligt op het snijvlak van bestuurskunde en filosofie, met thema’s zoals de democratische legitimering en verantwoording van beleid, gelijk speelveld in politieke beïnvloeding en burgerparticipatie. Voor bestuurskunde schreef zij een scriptie over hoe Tweede Kamerleden hun contact met belangenorganisaties organiseren. In de filosofie richt zij zich op rationaliteitsvraagstukken (zoals bounded rationality en autonomy gaps) en ethiek van beleid.

In 2021 was Mariet secretaris bij de Jonge Wiardi Beckmanstichting, de jongerentak van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.

Werkt momenteel aan

Uitvoering, beleid en politiek

ROB-publicaties

Mariet de Boer heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
november 2022

Signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur

februari 2022

Wegingskader Wat is goed bestuur?

mei 2021 Adviesrapport Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data
mei 2021 Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Selectie overige publicaties en activiteiten

Bijdrage  ‘Raadsleden kunnen zelf bijdragen aan het gezag van de overheid’, voordracht van Mariet de Boer en Daan Musters voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 19 november 2022.
Deelsessie Gezag van de overheid’ samen met Jan de Vries en Mara van Waveren bij de Nacht van de Lobbyist (10 november 2022)
Bijdrage ‘Met gezag vertrouwen herstellen’ samen met Katrien Termeer en Daan Musters aan de Staat van Ambtelijke Dienst 2023 Bouwen aan vertrouwen van het CAOP (mei 2023).
Blog Een contextuele benadering van privacy in tijden van corona, november 2020