A.M.M. (Mariet) de Boer MSc

A.M.M. (Mariet) de Boer MSc

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
+316 15 26 18 67
E-mailadres
mariet.boer@raadopenbaarbestuur.nl

Mariet de Boer (1994) is adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zij heeft een bachelor Wijsbegeerte (Universiteit Utrecht) en master Management van de Publieke Sector (Universiteit van Leiden) afgerond en liep in 2020 stage bij de ROB op het adviestraject Sturen met Data.

Haar interesse ligt op het snijvlak van bestuurskunde en filosofie, met thema’s zoals de democratische legitimering en verantwoording van beleid, gelijk speelveld in politieke beïnvloeding en burgerparticipatie. Voor bestuurskunde schreef zij een scriptie over hoe Tweede Kamerleden hun contact met belangenorganisaties organiseren. In de filosofie richt zij zich op rationaliteitsvraagstukken (zoals bounded rationality en autonomy gaps) en ethiek van beleid.

Verder is Mariet secretaris bij de Jonge Wiardi Beckmanstichting, de jongerentak van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Mariet de Boer heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
mei 2021 Adviesrapport Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data, mei 2021
mei 2021 Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking, mei 2021

Selectie overige publicaties en activiteiten