501 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Signalement Het regeerakkoord als startdocument

In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop ...

Publicatie | 22-01-2017

Advisory report First the Political Choices, Then the Technical Details

The financial relations must foster an effective, efficient weighing of costs and benefits. Placing government tasks with ...

Publicatie | 11-01-2017

Adviesrapport Eerst de politiek, dan de techniek

Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. ...

Publicatie | 11-01-2017

Video Herbezinning financiële verhoudingen

De financiële verhoudingen beschrijven hoe de taken van gemeenten bekostigd worden. In 1997 zijn de uitgangspunten voor de ...

Video | 11-01-2017

Reactie kabinet op advies Het puberbrein van de overheid

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur advies gevraagd ...

Kabinetsreactie | 10-01-2017

Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen 2010-2015

Eens in de vijf jaar vindt een evaluatie van de raad plaats. Gelet op de discussie over de toekomst van de Raad voor de ...

Publicatie | 28-11-2016

Adviesrapport De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen

Systeemverantwoordelijkheid; een begrip waarover recent veel gepubliceerd is. In gesprekken tussen Rijksoverheid en andere ...

Publicatie | 07-11-2016

Briefadvies Niet alleen een ambt, ook een ambacht

Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen ...

Publicatie | 31-10-2016

Discussion paper To Have the Swiss, but No Money

Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of ...

Publicatie | 15-09-2016

Reactie kabinet op advies Wisselwerking

De Raad voor het openbaar bestuur heeft met het advies 'Wisselwerking' en het eerdere briefadvies aan het begrip 'democratische ...

Kabinetsreactie | 01-08-2016