Documenten

638 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Video Dag van de Financiële Verhoudingen 2021

Wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen? ...

Video | 21-04-2021

Verslag Dag van de Financiële Verhoudingen 2021

Tijdens deze vierde Dag van de Financiële Verhoudingen stond het recent uitgebrachte advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht ...

Verslag | 21-04-2021

Uitstel beantwoording Kamervragen over herijking gemeentefonds

De minister van Binnenlandse Zaken laat het verdeelvoorstel gemeentefonds nog eens kritisch tegen het licht houden. Onder andere ...

Brief | 09-04-2021

Tussenbericht herijking gemeentefonds

Om tot een afgewogen en onderbouwd advies te kunnen komen stelt de Raad nadere vragen over de herziening van de verdeling van het ...

Brief | 26-03-2021

Animatie Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

Deze animatie geeft een korte toelichting op het adviesrapport 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële ...

Video | 11-03-2021

Adviesrapport Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ...

Publicatie | 11-03-2021

Kabinetsreactie op adviesrapport 'Goede ondersteuning, sterke democratie'

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herkent de analyse van het probleem en onderschrijft het ROB-advies ...

Kabinetsreactie | 12-02-2021

Adviesaanvraag evaluatie normeringssytematiek

In de evaluatie van de normeringssystematiek wordt een aantal beleidsopties geschetst, die gericht zijn op met name de ...

Brief | 04-02-2021

Briefadvies Financiële compensatie coronacrisis

Het Rijk en decentrale overheden hebben op een constructieve manier afspraken gemaakt over de compensatie van kosten die direct ...

Publicatie | 03-02-2021

Interview advies Van Parijs naar praktijk: 'We willen wel, maar kunnen nog niet' (Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland)

Decentrale overheden moeten snel voldoende financiële middelen krijgen, zodat zij aan de slag kunnen met de uitvoering van het ...

Verslag | 25-01-2021