Op zoek naar rechtsstatelijke cultuur

Dit artikel van ROB-raadslid Frank van Ommeren verscheen op 2 december 2022 in het Nederlands Juristenblad.

Het versterken van ons rechtsstatelijk besef is hard nodig. Frank van Ommeren betoogt in dit artikel dat voor een rechtsstatelijke cultuur de gehele samenleving nodig is waarbij het leggen van verbinding een essentiele factor is.