Gemiste kans of te grote verwachtingen - Dialoogtafel Groningen

Als onderdeel van de verkenning Gezag van de overheid heeft de ROB een drietal casestudies uitgevoerd die in reportagevorm zijn opgetekend.

In de reportage Gemiste kans of te grote verwachtingen? De Dialoogtafel Groningen staat een democratiseringsinitiatief centraal dat in 2014 werd opgericht om het gesprek tussen overheden, maatschappelijke organisaties en burgers in het Groningse aardgaswingebied op gang te helpen. Ondanks de grote verwachtingen, liep het initiatief voor veel deelnemers op een teleurstelling uit. Hoe kan het dat de Dialoogtafel Groningen mislukt is, en de verhoudingen tussen de overheid en de Groningse samenleving eerder verslechterd dan verbeterd heeft?

De Raad voor het Openbaar Bestuur velt nadrukkelijk geen oordeel over de individuele casussen en het handelen van overheidsfunctionarissen of burgers; zo zijn de reportages ook niet opgebouwd. Het doel van de reportages is het schetsen van de verschillende belevingswerelden van burgers en overheden en de complexe dilemma’s waar burgers en overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid mee te maken krijgen.