534 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Adviesrapport Op de grens van monisme en dualisme

In zijn adviesaanvraag van 10 maart 1997 verwijst de minister van Binnenlandse Zaken enerzijds naar de wens van de Tweede Kamer ...

Publicatie | 01-11-1997

Briefadvies Kabinetsvoornemens inzake het eigen belastinggebied van provincies, gemeenten en waterschappen

Over dit onderwerp heeft de Raad in juli 1997 advies uitgebracht aan de beheerders van de fondsen. Een afschrift gaat hierbij. De ...

Publicatie | 02-10-1997

Adviesrapport Verscheidenheid in vervlechting

De Raad voor het openbaar bestuur is door de minister van Binnenlandse Zaken bij brief van 15 april 1997 om advies gevraagd over ...

Publicatie | 01-10-1997

Adviesrapport Integriteit, een zaak van overheid en bedrijfsleven

In de zomer van 1997 brachten de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie een conceptwetsvoorstel naar buiten inzake de ...

Publicatie | 01-10-1997

Briefadvies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 1998

Bij brief van 16 september 1997 (FO97/U1496) verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen om advies over het Periodiek ...

Publicatie | 30-09-1997

Briefadvies Verlichting lokale lasten 1998

Het kabinet heeft in beginsel besloten tot verlichting van de lokale milieulasten in 1998. De Raad voor de financiële ...

Publicatie | 16-07-1997

Briefadvies Financiële verhouding stadsprovincie

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft kennis genomen van de wetsontwerpen inzake de instelling van de provincie ...

Publicatie | 11-07-1997

Briefadvies Overheveling gelden kleine infrastructuur

Bij brief van 13 mei 1997, kenmerk DGV/SP/VERDI/V-720983 vraagt u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, ...

Publicatie | 23-05-1997

Briefadvies Jaarlijkse circulaires gemeentefonds en provinciefonds

De Raad heeft kennis genomen van uw brief van 7 april 1997, kenmerk FO97/U520 aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit ...

Publicatie | 22-05-1997

Briefadvies Bekostiging exploitatie openbaar vervoer

Bij bovenvermelde brief vraagt uw directeur-generaal voor het vervoer de Raad voor de financiële verhoudingen om advies over de ...

Publicatie | 02-05-1997