Reactie op conceptwetsvoorstellen direct gekozen burgemeester

In dit advies geeft de Raad voor het openbaar bestuur op verzoek van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties commentaar op het conceptvoorstel 'Wet introductie gekozen burgemeester' en het conceptvoorstel 'Wet verkiezing burgemeester'.

 In het onderhavige advies heeft de raad de concrete uitwerking in de beide conceptwetsvoorstellen vergeleken met zijn eindmodel van de eigenstandige burgemeester zoals dat is beschreven in zijn advies De gekozen burgemeester: een kwestie van kiezen.