Documenten

550 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 1998

Bij brief van 16 september 1997 (FO97/U1496) verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen om advies over het Periodiek ...

Publicatie | 30-09-1997

Briefadvies Verlichting lokale lasten 1998

Het kabinet heeft in beginsel besloten tot verlichting van de lokale milieulasten in 1998. De Raad voor de financiële ...

Publicatie | 16-07-1997

Briefadvies Financiële verhouding stadsprovincie

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft kennis genomen van de wetsontwerpen inzake de instelling van de provincie ...

Publicatie | 11-07-1997

Briefadvies Overheveling gelden kleine infrastructuur

Bij brief van 13 mei 1997, kenmerk DGV/SP/VERDI/V-720983 vraagt u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, ...

Publicatie | 23-05-1997

Briefadvies Jaarlijkse circulaires gemeentefonds en provinciefonds

De Raad heeft kennis genomen van uw brief van 7 april 1997, kenmerk FO97/U520 aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit ...

Publicatie | 22-05-1997

Briefadvies Bekostiging exploitatie openbaar vervoer

Bij bovenvermelde brief vraagt uw directeur-generaal voor het vervoer de Raad voor de financiële verhoudingen om advies over de ...

Publicatie | 02-05-1997

Briefadvies Artikel 12 Reiderland 1997

In de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 3 december 1997 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen ...

Publicatie | 29-04-1997

Briefadvies Kostenverhaal bij grondexploitatie in nieuwe bouwlocaties

Bij brief van 21 januari 1997 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen binnen drie maanden zijn visie te geven op de in ...

Publicatie | 21-04-1997

Briefadvies Artikel 12 Schoonhoven 1997 en erna

Bij brief van 27 januari 1998 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vraagt u het advies van de Raad voor de financiële ...

Publicatie | 10-04-1997

Briefadvies Artikel 12 Hilversum 1996 - 1999

In de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 7 januari 1997 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen ...

Publicatie | 20-03-1997