537 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Adviesrapport Tussen staat en electoraat

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over het vraagstuk van het ...

Publicatie | 01-10-1998

Briefadvies Kaders financiële verhoudingen in het licht van het regeerakkoord

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u kort geleden bericht (brief met kenmerk Rfv9800239) dat de Raad voornemens was u ...

Publicatie | 15-09-1998

Briefadvies Artikel 12 Zaltbommel 1998

De onverwachte artikel 12-aanvraag voor 1998 van de bij herindelingsvoorstellen betrokken gemeente Zaltbommel heeft alle andere ...

Publicatie | 03-09-1998

Preadvies Juridische gevolgen van Europese integratie voor het nationaal beleid

Dat de invloed van het EG-recht de laatste jaren fors is toegenomen, zal niemand zijn ontgaan. Waren de gevolgen van de Europese ...

Publicatie | 01-09-1998

Adviesrapport Wijken of herijken: nationaal bestuur en recht onder Europese invloed

Dit Rob-advies kan worden gekarakteriseerd als een verkenning en een analyse van de verhouding tussen Europese integratie en ...

Publicatie | 01-09-1998

Briefadvies Verdeling compensatie afschaffing milieuleges provincies

In uw brief van 10 juli 1998 vraagt u de Raad advies uit te brengen over de voorgestelde verdeling van de compensatiebedragen ...

Publicatie | 07-08-1998

Briefadvies Onderhoud gemeentefonds: de economische functie

In uw brief van 8 juni 1998 vraagt u het advies van de raad inzake de bekostiging van de economische functie van gemeenten. Het ...

Publicatie | 21-07-1998

Briefadvies Milieuleges

In uw brief van 14 mei 1998 vraagt u de Raad vóór 15 juni a.s. advies uit te brengen inzake de afschaffing van de gemeentelijke ...

Publicatie | 09-06-1998

Adviesrapport Cumulatie herverdeeleffecten

De cumulatie van herverdeeleffecten is een regelmatig terugkerend thema in de overleggen tussen het kabinet en de Tweede Kamer en ...

Publicatie | 16-04-1998

Briefadvies BTW-compensatiefonds

Bij brief van 25 november 1997 hebt u de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht advies uit te brengen over de ...

Publicatie | 16-04-1998