Documenten

562 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Preadvies De regiefunctie in gemeenten

In aansluiting op het project 'Daar gaat de gemeente over' vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ...

Publicatie | 01-12-1999

Essays De provincie in het vizier

In het werkprogramma 1999 van de Raad voor het openbaar bestuur is als thema opgenomen ‘Bestuurlijke samenwerking en ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Het bestuurlijk kraakbeen

De rol en taak van de provincies in het geheel van het Nederlands bestuurlijk stelsel is een onderwerp dat sterk in discussie is. ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Samen werken aan veiligheid

De rampenbestrijding vergt meer bestuurlijke en financiële aandacht. Voor een gewenste kwaliteitsverbetering worden meer ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Op het toneel en achter de coulissen

De positie en het functioneren van het openbaar bestuur is een thema waarover veelvuldig wordt gediscussieerd. Ook het lokaal ...

Publicatie | 01-12-1999

Briefadvies Nieuw verdeelmodel bij doeluitkering rampenbestrijding

In uw brief van 1 november 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over de (invoering van) een nieuw ...

Publicatie | 01-12-1999

Briefadvies Onderwijshuisvesting groeigemeenten

U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 21 oktober 1999 gevraagd te adviseren over de financiële positie ...

Publicatie | 24-11-1999

Briefadvies 24-uursopvang in het kader van de regeling sociale integratie en veiligheid

Bij bovenvermelde brief vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de bekostiging van de 24-uursopvang in het ...

Publicatie | 01-11-1999

Briefadvies Aanpassing verdeelstelsel gemeentefonds

U vraagt de Raad voor de Financiële verhoudingen advies over de voorstellen tot aanpassing van het verdeelstelsel van het ...

Publicatie | 29-10-1999

Briefadvies Voortijdig schoolverlaten

Bij brief van 16 september 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het Plan van aanpak voortijdig ...

Publicatie | 26-10-1999