525 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies Actualisering Wet financiering lagere overheden

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft kennis genomen van de inhoud van een notitie betreffende de actualisering van de ...

Publicatie | 25-02-1999

Briefadvies Monitoring bij de algemene uitkering en afsplitsing onderwijshuisvesting

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u bij brief dd.14 januari 1999 bericht dat hij u een ongevraagd advies wil ...

Publicatie | 16-02-1999

Adviesrapport Kiezen zonder drempel

Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur bij brief van 29 september ...

Publicatie | 01-02-1999

Briefadvies Milieu en lokale lasten

Het milieubeleid in relatie tot de lokale lasten staat al enige tijd in de bestuurlijke en maatschappelijke belangstelling. De ...

Publicatie | 28-12-1998

Briefadvies Specifieke uitkeringen vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg

In uw brief van 11 juni 1998 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen om nadere advisering over de specifieke uitkeringen ...

Publicatie | 28-12-1998

Adviesrapport De grenzen van de Internetdemocratie

De adviesaanvraag over Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en openbaar bestuur van 28 augustus 1997 was tweeledig (zie ...

Publicatie | 01-12-1998

Adviesrapport De overheid de markt in- of uitprijzen?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de ...

Publicatie | 01-12-1998

Briefadvies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds en provinciefonds 1999

U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 15 september 1998 (F)98/U50278) gevraagd om commentaar over het ...

Publicatie | 01-10-1998

Adviesrapport Tussen staat en electoraat

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over het vraagstuk van het ...

Publicatie | 01-10-1998

Briefadvies Kaders financiële verhoudingen in het licht van het regeerakkoord

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u kort geleden bericht (brief met kenmerk Rfv9800239) dat de Raad voornemens was u ...

Publicatie | 15-09-1998