537 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies Artikel 12 Scheemda 1997

Bij brief van 19 december 1997 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vraagt u het advies van de Raad voor de financiële ...

Publicatie | 14-04-1998

Briefadvies Bevroren verdeelmaatstaf uitvoeringskosten bijstand

Bij brief van 18 maart 1998 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vraagt u het advies van de Raad voor de financiële ...

Publicatie | 09-04-1998

Briefadvies Aanpassing verdeling WVG-middelen

Bij brief van 18 maart 1998 (kenmerk FO98/U398) hebt u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale ...

Publicatie | 08-04-1998

Briefadvies Bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO

Hierbij biedt de Raad voor het openbaar bestuur u, zoals aangekondigd per brief van 30 maart 1998 een ongevraagd advies aan over ...

Publicatie | 06-04-1998

Adviesrapport Op de handhaving beschouwd

In dit advies worden de implicaties van de verschuiving van een strafrechtelijke naar een bestuursrechtelijke aanpak 'op de ...

Publicatie | 01-04-1998

Adviesrapport Dienen en verdienen met ICT

In zijn brief van 6 januari 1997 aan de Rob schetst de minister van Binnenlandse Zaken een aantal ontwikkelingen betreffende de ...

Publicatie | 01-04-1998

Adviesrapport Illegale Blijvers

In dit ongevraagd advies wil de Raad voor het openbaar bestuur de aandacht vestigen op de situatie van illegale vreemdelingen in ...

Publicatie | 01-04-1998

Briefadvies Verdeling personele middelen VERDI

Bij brief van 19 december 1997 (kenmerk FO97/U2084) heeft u als beheerders van het Provinciefonds de Raad voor de financiële ...

Publicatie | 16-03-1998

Briefadvies Specifieke uitkering vrouwenopvang

Bij brief van 14 juli 1997 (kenmerk GVM/973372) hebt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de verdeling ...

Publicatie | 26-01-1998

Preadvies Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, bestuur en politie

De Raad voor het openbaar bestuur signaleert dat in de afgelopen jaren de wijze van rechtshandhaving gewijzigd is. Op een aantal ...

Publicatie | 01-01-1998