Documenten

Documenten

613 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies Toepassing Normeringssystematiek

Gemeenten en provincies zijn voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit het gemeente- en provinciefonds, die door het Rijk ...

Publicatie | 02-06-2021

Advies Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data

In het advies 'Sturen of gestuurd worden?' wijst de Raad voor het Openbaar Bestuur volksvertegenwoordigers en bestuurders, maar ...

Publicatie | 25-05-2021

Animatie Sturen of gestuurd worden?

Deze animatie verbeeldt in 3 minuten het advies 'Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data '. In het ...

Video | 25-05-2021

Perspectief op interbestuurlijke samenwerking. Beelden van het Rijk en decentrale overheden kwantitatief vergeleken.

Als onderdeel van het advies Rol nemen, ruimte geven heeft de ROB een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op ...

Publicatie | 11-05-2021

Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.

De grote opgaven van deze tijd - klimaat, wonen, economie, werk - worden steeds vaker door meer dan één overheidslaag opgepakt. ...

Publicatie | 11-05-2021

Evaluatie Raad voor het Openbaar Bestuur 2017-2021

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft zijn functioneren over de afgelopen vier jaar geëvalueerd. Bureau Berenschot voerde voor ...

Publicatie | 07-05-2021

Video Dag van de Financiële Verhoudingen 2021

Wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen? ...

Video | 21-04-2021

Verslag Dag van de Financiële Verhoudingen 2021

Tijdens deze vierde Dag van de Financiële Verhoudingen stond het recent uitgebrachte advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht ...

Verslag | 21-04-2021

Uitstel beantwoording Kamervragen over herijking gemeentefonds

De minister van Binnenlandse Zaken laat het verdeelvoorstel gemeentefonds nog eens kritisch tegen het licht houden. Onder andere ...

Brief | 09-04-2021

Tussenbericht herijking gemeentefonds

Om tot een afgewogen en onderbouwd advies te kunnen komen stelt de Raad nadere vragen over de herziening van de verdeling van het ...

Brief | 26-03-2021