Position paper toekomstbestendige financiële verhoudingen

Deze paper is voor de deskundigenbijeenkomst bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden, 16 april 2024 Commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer. 

In de position paper vat de ROB de discussie over de finanicële verhoudingen in een aantal kernpunten kort samen. Waaronder het belang van spelregels. In de verhouding tussen Rijk en decentrale overheden staat het belang van eenduidige spelregels voorop: Rust-Reinheid-Regelmaat. Zonder die regels verworden de bestuurlijke en financiële verhoudingen tot machtsverhoudingen, waardoor gemeenten en provincies hun rol niet kunnen waarmaken. Strijd tussen overheden tast daarbij het gezag van de overheid als geheel aan.

De position paper is gebaseerd op de adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) van de afgelopen jaren. Het gaat dan vooral om het advies Rust-Reinheid-Regelmaat en het advies Raamwerk voor toekomstbestendige financiële verhoudingen