ROB pleit voor rust, reinheid en regelmaat in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Door deze disbalans is er te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt.

Om te voorkomen dat de financiële problemen onbeheersbaar worden en de kracht van decentrale overheden verder wordt uitgehold, moet de balans worden hersteld. Dat bepleit de Raad voor het Openbaar Bestuur in het advies ‘Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen’.

In het vandaag gepubliceerde advies roept de ROB het volgende kabinet op om fundamentele keuzes te maken in de bestuurlijk-financiële verhoudingen.

Animatie advies 'Rust, reinheid, regelmaat'

De animatie geeft in 2,5 minuten een toelichting op het advies.

Animatie Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

Discussieer mee tijdens de de Dag van de Financiële Verhoudingen

Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen reflecteren sprekers op het advies ‘Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen’ en kunnen deelnemers volop meedoen aan de discussie hierover.