Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten in 2023.