Slecht bestuur

Weblog

Als er zoiets bestaat als goed bestuur bestaat er dan ook zoiets als slecht bestuur? Iedere bestuurder heeft toch het beste voor met zijn of haar dorp of stad? Toch is het het beeld van slecht bestuur wat de publieke opinie en de media domineert. Er heerst veel negatieve vooringenomenheid over politiek bestuur. Vaak is het devies: ‘goed nieuws is geen nieuws’.
Onlangs trof ik de scherpe edoch wat cynische constatering aan in de inleiding van wetenschappelijk onderzoek: ‘zelfs als bestuurders dingen voor elkaar krijgen blijven inwoners, verwend, ongeduldig, cynisch, politiek opportunistisch als sommigen zijn, foeteren over wat er allemaal mis gaat of beter kan’.

Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht

In lijn met de al langer bestaande trend die Paul Schnabel en Kim Putters in achtereenvolgende onderzoeken van het SCP hebben geboekstaafd, is de gemiddelde houding van inwoners samen te vatten als: ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’. Om over overheid en politiek dan verder maar te zwijgen. Het is daarom niet moeilijk boeken vol te schrijven over dit thema. Nodige en nuttige onderzoeken en evaluaties over missers bij de overheid – om van te leren – is er te over. Wat onterecht verborgen blijft zijn de talloze voorbeelden van effectief en goed bestuur.

Het feit dat u deze column tot hiertoe nog steeds leest, bevestigt mijn beeld dat falen meer aandacht trekt dan succes. En dat is onterecht. Veel uitdagender en interessanter is het om in te zoomen op goed bestuur en succesvol overheidsbeleid. In het bijzonder de vraag waar de dingen goed gaan en hoe dat dan komt.

Lofzang aan complimenten

Nog onlangs vroeg ik me dat af toen ik met een collega midden in de nacht ooggetuige was van een - succesvolle - verplaatsing van een woonwagencentrum. We werden niet begeleid door de schrille en pijnlijke klanken van ruw taalgebruik wat zou kunnen worden samengevat als ‘waar dit allemaal voor nodig was’. We werden verrast door een lofzang aan complimenten van een van de bewoners waarvan ik – binnen zo’n kort tijdbestek uitgesproken – er in mijn bijna tienjarige wethouderschap maar weinig kan herinneren die dit evenaarden. Succes en effectief bestuur? Het bestaat!

Bemoedigend boek

Pas verscheen in dit licht een bemoedigend boek met als strekking: Succesvol overheidsbeleid bestaat! En er zijn nog patronen aan te wijzen waar dat aan ligt ook. Ik noem er enkele: Een scherpe en breed geaccepteerde omschrijving van het probleem. Het strategisch gebruik van incidenten om momentum te creëren voor interventies. Krachtige, invloedrijke, gecommitteerde en creatieve politieke, ambtelijke en/of maatschappelijke leiders die voor hun zaak staan. Op breed draagvlak gerichte besluitvorming. Evidence-based beleid met gebruikmaking van de ervaring en kennis van partners, professionals en organisatie in de praktijk. Aanpassing van de aanpak als er zich onbedoelde effecten openbaren en een bereidheid om te leren.

Drs. P. (Peter) Verheij, raadslid ROB

Iets om zuinig op te zijn

Bestaat er dan echt niet zoiets als slecht bestuur? Ja, ook dat bestaat echt! En dan niet alleen op de fresco’s van Ambrogio Lorenzetti in het Pallazo Publico in Sienna. Ook in Nederland. Bewijzen te over. Veel vaker is er echter sprake van goed bestuur en zetten dagelijks vele bestuurders, medewerkers en politici hun schouders eronder om daaraan bij te dragen. Ook op tijdstippen dat velen hooguit nog voor de laatste keer de hond uit laten. Dan brand in gemeentehuizen vaak nog het licht en besteden vele medewerkers, bestuurders en politici vrijwillig hun late uurtjes aan goed bestuur vanuit het positieve motto: ‘Er gaat veel goed en aan de rest werken we’. Iets om zuinig op te zijn.

Noot

Blogs op Raadopenbaarbestuur.nl zijn op persoonlijke titel. Het blog geeft niet per se de mening weer van de Raad.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.