Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten in 2023. 

Voor het openbaar bestuur was 2023 een enerverend jaar. Er waren verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten en Eerste Kamer als voor de Tweede Kamer, met een uitslag die substantiële verandering bracht in de politieke vertegenwoordiging in het openbaar bestuur. Daarbij zijn de opgaven voor het openbaar bestuur er niet minder uitdagend op geworden. Steeds meer complexe, langetermijnopgaven dienen zich nadrukkelijk aan, zoals op gebied van migratie, zorg en wonen. Tegelijkertijd lijkt het bestuurlijk vermogen en de uitvoeringskracht nog onvoldoende om daaraan het hoofd te kunnen bieden. Een duurzame visie en aanpak is nodig om als welvarende democratische rechtsstaat te kunnen blijven functioneren. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) wil daaraan bijdragen met adviezen, bijeenkomsten en overige activiteiten die daarvoor inzichten en handelingsperspectief bieden.

De activiteiten van de ROB waren in 2023 gericht op de twee themalijnen uit het Werkprogramma 2021-2023: het gezag van de overheid en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen. Een overzicht van alle activiteiten treft u in het Jaarverslag 2023.