Kabinetsreactie op advies 'Elke regio telt!'

Op 12 juli 2023 heeft het kabinet zijn reactie op het advies ‘Elke regio telt!’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beeld: Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving

Op 27 maart 2023 verscheen het gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het advies werd overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het advies
De drie raden adviseerden het kabinet dat er een andere aanpak voor regionaal beleid nodig is. De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland. 

De kabinetsreactie
Op 12 juli 2023 volgde de kabinetsreactie op dit advies. Hierin deelt het kabinet de analyse van de adviesraden. Het kabinet is de raden zeer erkentelijk voor het advies en geeft aan dat deze urgente signalen om actie vragen. De oproep van de raden sluit nauw aan bij de belangrijke opdracht die het kabinet ziet voor zichzelf. Dat is het herstel van de verbinding tussen de overheid en samenleving. Een overheid die zich verplaatst in haar inwoners, hen serieus neemt, dichtbij hen staat, naar hen luistert, waar mogelijk met hen samenwerkt en die de eigen beloften inlost. Het kabinet moet bij beleidskeuzes aandacht schenken aan de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving, voor brede welvaart in alle regio’s van Nederland.

Lees verder