Kabinetsreactie op advies 'Elke regio telt!'

Op 12 juli 2023 volgde de kabinetsreactie op het gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dat op op 27 maart 2023 werd overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het kabinet is de raden zeer erkentelijk voor het advies en geeft aan dat deze urgente signalen om actie vragen. De oproep van de raden sluit nauw aan bij de belangrijke opdracht die het kabinet ziet voor zichzelf. Dat is het herstel van de verbinding tussen de overheid en samenleving. Een overheid die zich verplaatst in haar inwoners, hen serieus neemt, dichtbij hen staat, naar hen luistert, waar mogelijk met hen samenwerkt en die de eigen beloften inlost. Het kabinet moet bij beleidskeuzes aandacht schenken aan de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving, voor brede welvaart in alle regio’s van Nederland.