Rli, ROB en RVS adviseren kabinet: andere aanpak regionaal beleid nodig

Drie adviesraden, Rli, RVS en ROB brengen hun advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in elke regio van Nederland. Dit adviseren de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)  en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s dat op 27 maart 2023 is overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overhandiging van het advies 'Elke regio telt!' aan de minister Bruins Slot door de voorzitters van de drie adviesraden.

Regio’s in Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar, in cultureel opzicht en in de aard van de leefomgeving en het landschap. Die verschillen maken Nederland de moeite waard, maar de toename van onwenselijke verschillen tussen regio’s in Nederland is schrikbarend. Om de onwenselijke verschillen tussen regio’s te verkleinen vinden de drie adviesraden dat in het hele land een basis van bereikbare voorzieningen beschikbaar moet zijn. Dit hoeft niet overal in Nederland dezelfde basis te zijn, maar onderwijs, zorg, werk, cultuuraanbod en publieke ontmoetingsruimten moeten wel overal in Nederland bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen. De raden adviseren het kabinet in te zetten op vitale gemeenschappen, te investeren in regionale brede welvaart, en te werken aan een basis van vertrouwen.

Animatie 'Elke regio telt!'
Bekijk hieronder de animatie met een korte uitleg over het advies ‘Elke regio telt!’.

Meer informatie