Gemeenten in 3D - eerste fase

E-zine

De Raad voor het openbaar bestuur wil met het onderzoek ‘Gemeenten in 3D - 1e fase’ (najaar 2015 - voorjaar 2017) de eerste waarnemingen vanuit de lokale werkelijkheid over de decentralisaties in het sociaal domein onder de aandacht brengen van regering en parlement. Signalen en bevindingen hebben betrekking op de gevolgen van de decentralisaties voor het openbaar bestuur, het functioneren van de (lokale) democratie en de financiële houdbaarheid van de (lokale) verzorgingsstaat.

Briefadvies

De Raad onderzoekt de decentralisaties op suggestie van de Eerste Kamer en op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en rapporteert hierover in het briefadvies Decentralisaties in het sociaal domein.

Wetenschappelijk essay

Op verzoek van de Raad hebben dr. Caspar van den Berg en prof. dr. Sandra Groeneveld van de Universiteit Leiden een essay geschreven: Een nieuw speelveld, een andere opstelling? De governance van gedecentraliseerde beleidsuitvoering.

Nadere advisering

Medio 2017 adviseerde de Raad voor de financiële verhoudingen nader over de toekomstige bekostiging van het sociaal domein in het advies Geld (om te) zorgen. De Raad voor het openbaar bestuur bracht medio 2017 op verzoek van de staatssecretaris van VWS advies uit over de samenhang tussen de verschillende zorgwetten, Zorg voor samenhangende zorg. De Tweede Kamer nam hiervoor het initiatief.

Tweede fase: advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’.

In 2019 is de tweede fase van het onderzoek gestart. In deze fase heeft de ROB onderzocht hoe gemeenteraden het democratisch proces van besluitvorming en controle over het sociaal domein vormgeven, en welke knelpunten ze daarbij tegenkomen. Dit onderzoek en de aanbevelingen staan in het advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’.