Sociaal domein

In 'Sociaal domein' treft u de publicaties aan over de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein vanaf 1997. Dit betreft niet alleen de decentralisaties van 2015, maar ook bijvoorbeeld taken als maatschappelijke opvang, de Wet voorzieningen gehandicapten (in 2007 opgegaan in de Wmo), en de voormalige Wet op de jeugdzorg.