Briefadvies over openbaarmaking van klachten, meldingen en signalen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Raad voor het openbaar bestuur en de Gezondheidsraad pleiten voor meer openheid bij afhandeling van klachten en meldingen ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Betere informatie voor de klagers en meer empathie zijn nodig. Het direct openbaar maken van klachten en meldingen door de IGZ is volgens de Raden niet gewenst. Dat staat op gespannen voet met rechtsbeginselen zoals hoor en wederhoor. Dat schrijven de Raden in een advies dat is gevraagd door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.