Adviesrapport Steden zonder muren

De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen zijn gevraagd te adviseren over een optimalisatie van de uitwerking van het stelsel grotestedenbeleid (GSB). Daarnaast is de raden gevraagd om specifiek in te gaan op de selectie van steden. Achtergrond bij de adviesaanvraag is het streven van het kabinet naar verdere optimalisatie van het GSB-stelsel in de aanloop naar de volgende convenantsperiode.

De centrale probleemstelling in dit advies luidt: in hoeverre bereiken de betrokken actoren de bestuurlijke doelstellingen decentraal, integraal en resultaatgericht van het GSB? Vanuit deze vraagstelling stellen de raden in dit advies het sturingsconcept van het GSB centraal. De bestuurlijke vormgeving van het GSB is volgens de raden samen te vatten met drie sleutelbegrippen: decentraal, integraal en resultaatgericht.