Webinar Droomland of niemandsland

In dit webinar geeft ROB-raadslid Kees Jan de Vet een toelichting op het advies 'Droomland of niemandsland, over het organiseren van regionale opgaven'. Nu steeds meer taken op een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies worden belegd, moet het nieuwe kabinet er werk van maken om regio’s democratischer te organiseren. De gastsprekers zijn:

  • Arno Brok, commissaris van de Koning in provincie Friesland
  • Martijn Groenleer, hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Tilburg University
  • Annelies Kroeskamp, ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Caspar van den Berg, hoogleraraar Bestuurskunde aan Rijksuniversiteit Groningen

Het gesprek wordt geleid door gespreksleider Elisabeth van den Hoogen.