Adviesrapport De gedifferentieerde eenheidsstaat

De vraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Raad voor het openbaar bestuur om te adviseren over het thema differentiatie heeft in de loop van de onderzoeksperiode een steeds grotere actualiteitswaarde gekregen. Differentiatie is in bestuurlijk Nederland een urgent vraagstuk geworden door veranderende bestuurlijke betrekkingen tussen Rijk en decentrale overheden. Maatwerk, bilaterale afspraken tussen (groepen van) gemeenten en Rijk over de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken leiden onvermijdelijk tot meer pluriformiteit.