Briefadvies Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet

Minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen om advies gevraagd over de herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet (Fvw).

De Raad acht het een goede zaak dat de kengetallen ook worden betrokken bij het onderzoek dat de inspecteur doet in verband met de beoordeling of een gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering.
Deze kengetallen bieden ook een houvast bij het onderbouwen van het oordeel van de provinciaal toezichthouder. Het opnemen van de kengetallen in de handleiding artikel 12 biedt echter niet de benodigde basis voor het vaststellen van de omvang van de benodigde aanvullende steun. De Raad adviseert daarom de regelgeving aan te passen en op te nemen dat bij het vaststellen van de benodigde steun ook rekening wordt gehouden met de financiële vermogenspositie van de gemeente, met name de schuldenlast.