Prof. dr. Ronald van Raak

Prof. dr. Ronald van Raak

Functie
Hoogleraar Erasmiaanse waarden
Werkt bij
Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Ronald van Raak is hoogleraar Erasmiaanse waarden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ronald van Raak startte als docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werd hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij later voorzitter werd. Vervolgens was hij drie jaar lid van de Eerste Kamer, en zat veertien jaar in de Tweede Kamer. Ronald was als kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, constitutionele zaken, koninklijk huis, kiesrecht, beloning ambtsdragers, werkwijze van de Kamer, Koninkrijksaangelegenheden en veiligheid. Hij was in 2016 mede-initiator van de Wet bescherming klokkenluiders.

Ronald van Raak studeerde maatschappijgeschiedenis en filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde op een proefschrift over het 19-eeuwse conservatisme.

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2023 – 30 juni 2027

Herbenoembaar