Drs. A. (Angelique) Berg - tijdelijk raadslid

Drs. A. (Angelique) Berg - tijdelijk raadslid

Functie
Directeur-generaal
Werkt bij
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Angelique Berg is sinds 2020 directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2022 – 30 juni 2024

N.v.t. want tijdelijk raadslid *

Voor Angelique Berg in 2020 directeur-generaal van het CBS werd, was zij directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder was zij directeur-generaal Fiscale zaken bij het ministerie van Financiën, en was zij werkzaam bij het ministerie van VROM, het kabinet van de minister-president en de Inspectie der rijksfinanciën.

Angelique Berg studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

* Als adviseur door de Raad zelf benoemd en vallen daarmee formeel buiten de door BZK gehanteerde officieuze regel dat koninklijk benoemde Raadsleden slechts één keer herbenoembaar zijn (zonder dat herbenoeming vanzelfsprekend is). Wel informeren wij BZK altijd over ons voornemen om een tijdelijk raadslid aan te stellen.