Doel

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft tot doel het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het openbaar bestuur.

De ROB draagt bij aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat en van de politieke besluitvorming. Sleutelwaarden daarbij zijn: vertrouwen, transparantie, participatie, effectiviteit en efficiƫntie.

Ingesteld bij wet

De Raad voor het Openbaar Bestuur is ingesteld bij wet van 12 december 1996, Wet op de Raad voor het openbaar bestuur (Staatsblad 1996, nr. 623).

De Raad bestaat uit een voorzitter, acht leden en een tijdelijk raadslid. De leden van de ROB worden benoemd bij Koninklijk Besluit. Daarnaast kan de Raad voor projecten tijdelijke raadsleden aanstellen.

Ronald van Raak, Martine Branderhorst, Frank Hendriks, Angelique Berg, Frank van Ommeren, Iris Sluiter, Peter Wilms, Han Polman, Peter Verheij, Huri Sahin, Caelesta Braun