Doel

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft tot doel het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het openbaar bestuur.

De ROB draagt bij aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat en van de politieke besluitvorming. Sleutelwaarden daarbij zijn: vertrouwen, transparantie, participatie, effectiviteit en efficiƫntie.

Ingesteld bij wet

De Raad voor het Openbaar Bestuur is ingesteld bij wet van 12 december 1996, Wet op de Raad voor het openbaar bestuur (Staatsblad 1996, nr. 623).

De Raad bestaat uit een voorzitter, acht leden en een tijdelijk raadslid. De leden van de ROB worden benoemd bij Koninklijk Besluit. Daarnaast kan de Raad voor projecten tijdelijke raadsleden aanstellen.

Frank van Ommeren, Martine Branderhorst, Caspar van den Berg, Katrien Termeer, Han Polman, Rien Fraanje, Miranda de Vries, Peter Verheij, Huri Sahin, Kees Jan de Vet, Peter Wilms.

Rfv

Per 1 juli 2017 is de adviesfunctie van de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. De Rfv was ingesteld bij wet van 21 februari 1997.