Bijdrage Rechtsorde en bestuur: Open het deksel van de schatkist!

Dit is een bijdrage voor het liber amicorum 'Rechtsorde en bestuur', aangeboden aan Piet Hein Donner. Het is geschreven door Rianne Jacobs & ROB-raadslid Frank van Ommeren, en gaat over de toekomst van het wetgevingsbeleid. Waarop zal het algemeen wetgevingsbeleid van de rijksoverheid zich in de toekomst moeten richten? Het is niet goed mogelijk om over die vraag iets te zeggen zonder naar het heden en het verleden te kijken. Men moet immers wel een fundament onder de voeten hebben.

'Regels plegen wederzijds wantrouwen tussen overheid en burger te institutionaliseren.'

Het volledige liber amicorum 'Rechtsorde en bestuur' is te bestellen bij Boom uitgevers.