Evaluatie Raad voor het openbaar bestuur 2005-2008

De Kaderwet adviescolleges schrijft voor dat de Raad voor het openbaar bestuur zijn werkzaamheden elke vier jaar evalueert. In de evaluatie kijkt de raad zelf terug op zijn functioneren in de afgelopen vier jaar. Zijn hoofdconclusie is: verbetering van de kwaliteit van de adviezen en de andere producten en de positionering van de raad is zeker mogelijk, maar dan graag wel met het behoud van het goede dat reeds is gerealiseerd. De raad heeft een aantal punten geformuleerd waar de 'nieuwe' raad in de komende zittingsperiode aandacht aan kan besteden.