Reactie kabinet op Evaluatie Raad voor het openbaar bestuur 2005-2008

De minister van BZK heeft gereageerd op de evaluatie die de Raad voor het openbaar bestuur heeft gehouden over de periode 2005 - 2008. De minister onderschrijft dat bij de toekomstige advisering systematisch het burgerperspectief en de internationale dimensie in de beschouwing moeten worden betrokken. Ook onderstreept de minister dat een deels flexibele samenstelling van de raad kan leiden tot meer verrassende en vernieuwende inzichten.