Adviesrapport Water in orde

De Raad voor het openbaar bestuur is gevraagd te adviseren over de invulling van bestuurlijk-organisatorische aspecten van waterbeleid. Daarbij is de raad gevraagd specifiek in te gaan op de volgende aspecten: operationalisering van de bestuurlijk-organisatorische aanpak van het rapport 'Waterbeleid in de 21e eeuw', samenhang tussen het watersysteem en de waterketen, bestuurlijk-organisatorische en financiële aspecten ten behoeve van een integrale ruimtelijke aanpak, en de schaal van regie en samenwerking.