ROB-raadslid Peter Wilms volbrengt benoemingstermijn

Op 31 maart 2024 liep de laatste benoemingstermijn van raadslid Peter Wilms van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) af.

Peter was sinds 1 juli 2019 tijdelijk* raadslid. Hij heeft inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de advisering van de ROB en is ook in het onder de aandacht brengen van de adviezen van grote betekenis geweest. Wij willen hem hartelijk danken voor zijn betrokkenheid de afgelopen jaren.

Publicaties
Peter Wilms was nauw betrokken bij de volgende ROB-adviezen:

Datum

Publicatie

maart 2024

Advies Koersen op klimaatneutraal. Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid

maart 2023

Advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s

oktober 2022

Briefadvies Herverdeling Gemeentefonds

maart 2021

Adviesrapport Rust, reinheid, regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

maart 2021

Tussenbericht Herijking gemeentefonds

januari 2021

Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord

mei 2020

Briefadvies Opcenten Motorrijtuigenbelasting

december 2019

Briefadvies Herziening uitkeringsstelsel

september 2019

Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds

augustus 2019

Briefadvies Wetsvoorstel Wet inburgering 2021


* Een tijdelijk raadslid wordt door de Raad zelf benoemd en valt daarmee formeel buiten de door BZK gehanteerde officieuze regel dat koninklijk benoemde Raadsleden slechts één keer herbenoembaar zijn (zonder dat herbenoeming vanzelfsprekend is). Wel informeert de ROB BZK altijd over het voornemen om een tijdelijk raadslid aan te stellen.