Voorzitter Han Polman bij Eerste Kamer over bestuurlijke en financiële verhoudingen

Voorzitter Han Polman van de Raad voor het Openbaar Bestuur sprak woensdag 16 april bij de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden. Een van zijn hoofdboodschappen was dat het nodig is dat overheden per maatschappelijk vooraf vaststellen wat zij van elkaar nodig hebben. Het is niet zwart wit: of volledige beleidsvrijheid via het Provincie- of Gemeentefonds, of een specifieke uitkering; er is een tusseninstrument nodig waarin je vooraf met elkaar afspreekt welke beïnvloeding is hier nodig van het Rijk, welke doelen stellen we vooraf, welke informatie is nodig, en welke minimale beleidsvrijheid is op lokaal en regionaal niveau nodig om het maatschappelijke doel te bereiken. 

De bijdrage van Han Polman is gebaseerd op de adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) van de afgelopen jaren. Het gaat dan vooral om het advies Rust-Reinheid-Regelmaat en het advies Raamwerk voor toekomstbestendige financiële verhoudingen.

Vierkant met 4 vlakken, een raamwerk

Deskundigenbijeenkomst bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden, 16 april 2024 Commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer. Kijk de bijeenkomst hier terug. 

De position paper van de Raad voor het Openbaar Bestuur bij deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.