Twee nieuwe raadsleden bij de ROB

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verwelkomt twee nieuwe raadsleden. De Ministerraad heeft een nieuw lid benoemd en daarnaast heeft de ROB zelf een tijdelijk raadslid benoemd. De raadsleden starten op 1 april 2024.

Benoemingen

De nieuwe raadsleden zijn:

  • Salima Belhaj, oud-Tweede Kamerlid en voormalig voorzitter parlementaire enquête dienstverlening, -handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten en raadslid/fractievoorzitter gemeenteraad Rotterdam. 
  • Arno Visser (tijdelijk raadslid), voorzitter van Bouwend Nederland. Voormalig president van de Algemene Rekenkamer, wethouder Financien Almere en Tweede Kamerlid. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur is zeer verheugd met de komst van deze nieuwe raadsleden. We kijken uit naar de samenwerking!