Open brief aan informateurs Dijkgraaf en Van Zwol

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft informateurs Dijkgraaf en Van Zwol een open brief gestuurd. De brief bouwt voort op het recente advies 'Het regeerakkoord als startdocument.' De ROB benadrukt nog eens het aantal aantal afspraken in het regeerakkoord te beperken, en werkafspraken op te nemen in een aanvullend regeringsprogramma. Zo krijgen parlement, medeoverheden en de samenleving meer ruimte voor de uitwerking. Zij zijn dan beter betrokken bij het (voortdurend) vormgeven, bijstellen en concreet maken van ‘wat en hoe’ er nodig is om de gestelde doelen te behalen. Deze werkwijze schept kansen om te werken aan een bekwame, betrokken en betrouwbare overheid.

Lees de volledige brief 

Lees ook: de brief aan informateur Kim Putters