Beeld: ©ROB

Het regeerakkoord als startdocument

Nu de verkiezingen zijn geweest, is het aan politieke partijen om een nieuw kabinet te formeren. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) ziet het herwinnen van gezag als belangrijkste opdracht voor deze nieuwe regering.  Dat vraagt wat van de visie, aanpak en werkwijze van de overheid. En dat in een tijd waarin de overheid flink aan de slag moet met grote veranderingen en complexe vraagstukken, in een verdeeld politiek landschap. 

Een goed begin is het halve werk. De ROB pleit daarom voor een regeerakkoord dat direct al een start maakt met de nodige veranderingen en grote opgaven. Geen in beton gegoten coalitieakkoord, maar een akkoord dat prioriteiten stelt en daarbij de waarden en doelen benoemt. Met afspraken over het proces en de randvoorwaarden voor het vormgeven en inkleuren van ‘hoe’ de doelen te behalen.   Deze opzet past bij besturing op de lange termijn en geeft ruimte om het (gehele) parlement en de samenleving te betrekken. Bovendien kan de overheid daarmee in werkwijze veranderen en invulling geven aan een nieuwe bestuurscultuur. Met een regeerakkoord als startdocument, is het dan ook goed beginnen.