Terugkijken: ROB-lezing 2023 door Robbert Dijkgraaf

Op woensdag 13 september 2023 vond in de Glazen Zaal in Den Haag de ROB-lezing 2023 plaats met als thema 'Wie luistert naar de wetenschap?'

In de lezing stonden twee vragen centraal:
Hoe maak je als overheid optimaal gebruik van wetenschappelijke inzichten?
En hoe kan de wetenschap ervoor zorgen dat haar inzichten beter terechtkomen bij de politiek en in het beleid?

Na het welkomstwoord door voorzitter Han Polman, verzorgde Frank van Ommeren - ROB-raadslid en hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam - de inleiding op de ROB-lezing.

In zijn lezing analyseerde Robbert Dijkgraaf het samenspel van overheidsbeleid en wetenschap. Twee werelden die regelmatig met elkaar in aanraking komen, maar die nog dichter bij elkaar te brengen zijn. De minister ging in op zijn visie om deze werelden nader tot elkaar te brengen en wat ze van elkaar kunnen leren.

Het co-referaat werd verzorgd door Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Teruglezen

Terugkijken

Essaybundel
Eerder publiceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur i.s.m. Boom Uitgevers de essaybundel Wetenschap en overheidsbeleid. U kunt kosteloos een gedrukt exemplaar aanvragen via info@raadopenbaarbestuur.nl.