Bijeenkomst aanbieding advies over aanpak onwenselijke verschillen tussen regio’s

Op 27 maart 2023 brengen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hun gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s uit. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) neemt het advies op maandagmiddag 27 maart 2023 tijdens een bijeenkomst in Veenhuizen in ontvangst.

Beeld: Shutterstock

Over het advies
Ondanks dat Nederland relatief klein is, verschillen delen van het land aanzienlijk van elkaar. De regionale diversiteit maakt Nederland tot wat het is, een gevarieerd land van met elkaar samenhangende regio’s. Dat is een kracht, maar brengt ook risico’s met zich mee. De verschillen in onderdelen van brede welvaart tussen de regio’s nemen toe, waardoor er bijvoorbeeld ongelijke kansen op een gezond leven en deelname aan de samenleving zijn en het vertrouwen in de overheid daalt. Dat is onwenselijk, ook omdat alle Nederlandse regio’s nodig zijn bij het aanpakken van grote vraagstukken zoals de stikstofproblematiek, de energie- en klimaatopgave, de veranderingen in de zorg en de tekorten op de woningmarkt.

Komt u ook?
De drie adviesraden nodigen u graag uit om de bijeenkomst in Veenhuizen bij te wonen en deel te nemen aan de discussie over het advies. Noteer maandag 27 maart 2023 alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent!

Binnenkort volgt nadere informatie over het programma. Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel (tel. 06 52 01 26 91, e-mail bart.swanenvleugel@rli.nl).