Rien Fraanje ontvangt bundel bij zijn vertrek van ROB naar het IPO

Vorige week publiceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur de bundel Rien in reflectief perspectief. De bundel is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Rien Fraanje als secretaris-directeur van de ROB. Na ruim 6 jaar bij de ROB, werkt hij nu sinds het begin van het jaar als algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Vanaf 1 april 2023 volgt Iris Sluiter hem op als secretaris-directeur.

Voor de bundel hebben 27 auteurs uit het werkveld van de ROB en het openbaar bestuur een bijdrage geschreven. Onder andere raadsleden, oud-raadsleden en collega’s van andere adviesraden namen de moeite. Daarmee ligt er een waardevol liber amicorum.

De bundel biedt daarnaast een breed zicht op de huidige vragen in het besturen van Nederland. Dat er veel plek is ingeruimd voor de provincies, is natuurlijk geen verrassing. In de opmaat naar verkiezingen van de Provinciale staten en de Waterschappen zeker de moeite van het lezen waard.

Een gedrukt exemplaar van de bundel is kosteloos aan te vragen via de Raad voor het Openbaar Bestuur: info@raadopenbaarbestuur.nl.